Регистрация / Registration

Регистрационна форма за участие в конференцията

Всеки, който желае да участва с презентация или като слушател на конференцията е необходимо да направи регистрация.Пълни текстове ще могат да бъдат изпращани само след одобрение от научния комитет.

Регистрационна форма / Registration form
Бихте ли желали да участвате с презентация в конференцията? / Will you participate with a presentation? *
Име, Фамилия на всички автори/ Name, Family name of all the authors
Моля, въведете до 6 ключови думи / Please, insert up to 6 keywords
Може да въведете абстракта, като символите не трябва да са повече от 2000 (с разстоянията). / You may insert the resume, but the text should not exceed 2000 symbols (incl.spaces).