Програма

17 Юни

Четвъртък
09:30

Откриване

Модератор: 

09:30

Презентации

Лектор:

12:30

Обедна почивка

01:30

Презентации

Лектор: 

04:00

Закриване

Модертор:

Очаквайте допълнителна информация скоро…