Шеста международна научна онлайн конференция "Спорт и сигурност"

17 Юни 2021, НСА "Васил Левски", София

Няколко думи за събитието:

На 17 юни 2021 година Национална спортна академия организира шестото издание на научно-практическа онлайн конференция „Спорт и сигурност“ съвместно с Факулета по спорт на унивеститета „Юнион- Никола Тесла“, Белград, Сърбия. Конференцията има за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на  сигурността в спорта, осъществяване на професионални дискусии относно актуални политики на национални и международни организации, отговорни за превенция и опазване на сигурността в спорта. Тематиките, които ще бъдат представени и дискутирани на конференцията са сред най-актуалните теми, свързани със спорта и различните аспекти на сигурността – социални, психологически, организационни и образователни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурност в спорта, ефективно справяне и противодействие при пандемични ситуации и терористични заплахи на спортни събития, противопоставяне на хулиганството и расизма в спорта, анти-допинг мерки, техники за справяне и лична сигурност и др. Очакваме активния и ценен принос на всички, които имат научни и практически интереси по тази тема.

Председател на конференцията: Проф. Татяна Янчева

Важни дати:

30 април 2021 година (удължен) – Краен срок за регистрация за участие с резюме
14 май 2021 година – Краен срок за представяне на пълни текстове

*Сборникът с пълните текстове ще бъде отпечатан и предоставен на всички регистрирани участници, които са заплатили регистрационна такса.

21 май 2021 годинаКраен срок за плащане на такса участие с доклад

Важно! Всички желаещи да участват в конференцията без публикуване и представяне на научен доклад, могат да направят регистрация, като посочат в регистрационната форма, че ще вземат участие в конференцията без научна публикация до 11 юни 2021 г.