Научен комитет

Председател на научния комитет:

Проф. Татяна Янчева, дн

Членове на научния комитет:

Д-р Мелани Ланг – Edge Hill University (UK)

Проф. Красимир Петков, дн – Факултет „Спорт“ на Национална спортна академия „Васил Левски“

Проф. Милован Братич, доктор – Факултет по спорт и физическо възпитание, Университет Ниш, Сърбия

Проф. Небойша Чокорило – Факултет по спорт, Университе „Юнион – Никола Тесла“, Белград, Сърбия

Проф. Ленче Алексовска-Величковска – Факултет по физическо възпитание, спорт и здрава, Университет „Кирил и Методи“, Северна Македония

Доц. Ина Владова, доктор – Факултет „Педагогика“, Национална спортна академия „Васил Левски“

Доц. Милена Кулева, доктор – Департамент по Езиково обучение и информационни технологии, Национална спортна академия „Васил Левски“