Нашите лектори

Нашите лектори

IG photo nature

Г-жа Ирена Гидикова

Ръководител на отдел „Детски права и спортни ценности“ към Съвета на Европа

Г-жа Гидикова е завършила политически науки в университетите в София (България) и Йорк (Великобритания), а от 1994 г. работи в Съвета на Европа. Кариерата й преминава през различни области – от младежката политика и научните изследвания, през бъдещето на демокрацията в Европа, до културната политика и приобщаването и борбата с дискриминацията. Работата й включва изготвяне на стандарти за електронно управление и електронно гласуване, финансиране на партии и интернет грамотност, опазване на многообразието чрез финансиране на филми и многостепенни политики за междукултурна интеграция на мигранти и бежанци. Била е също така съветник по политиките в личния кабинет на генералния секретар, координатор на Световния форум за демокрация (www.world-forum-democracy.org) и е ръководила програмите за приобщаване и антидискриминация на Съвета на Европа, занимаващи се с противодействие на речта на омразата, равенство на ЛГБТИ, приобщаване на мигрантите и права на малцинствата. Понастоящем тя е ръководител на отдела за правата на децата и спортните ценности.

Заглавие на презентацията:
Еuropean standards and perspectives on safe sport.