Нашите лектори

Нашите лектори

Командир Еял Пинко, доктор

Командир Пинко е носител на Израелската награда за сигурност, отличен с почести от министър-председателя на Израел, отличен с почести за особени заслуги към Научно-развойната дейност на Министерство на отбраната на Израел, отличен с високи почести от главнокомандващия отбранителните сили на Израел.

Командир Пинко е пенсиониран военноморски командир (отговарящ на капитан II ранг в България), с кариера от 23 години към израелските военноморски сили, в планиране, подготовка и изпълнение на оперативни, технологични и разузнавателни операции. След приключване на службата си към военноморските сили, командир Еял Пинко оглавява оперативно-разузнавателно звено към офиса на министър-председателя (с цивилен ранг равняващ се на контраадмирал).

Командир Пинко е инженер по електроника като се дипломира с почести от три магистърски програми: „Политически науки“, „Публичен мениджмънт“ и „Организационно развитие“. Завършил е националния курс за висше разузнаване, както и множество други разузнавателни курсове. През 2019 година придобива докторска степен в областта на отбранителните науки и науките за сигурност, след като успешно защитава дисертационния си труд в университета Бар-Илан, Израел. Командир Пинко е ръководител на магистърската програма по „Стратегия, разузнаване и кибер сигурност“ към същия университет. В продължение на повече от 2 години, той е и старши консултант към Националния директорат за киберсигурност (Israeli National Cyber Directorate).

Командир Пинко е ключов лектор в множество конференции и международни събития в областта на кибер сигурността. Той е старши изследовател в няколко научно-изследователски организации и е автор на над 200 статии, публикувани на английски език и иврит.

Полковник доцент доктор Петко Димов

Полковник Димов е началник на научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Военното си образование е придобил в Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново през 1999 г. след това става магистър по военно дело във Военна академия „Г. С. Раковски“, а малко по късно и „Стратегически курс“ в същата академия. Освен това е завършил магистратура по „Психология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и специалност „Приложна психология, невропсихология и психотерапия“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Като командира на взвод и рота е служил е в гарнизоните Бояново и Шумен, по-късно като командир на батальон е началник на гарнизон Русе и в офиса на Командващия на Съвместното командване на силите в София. Преподавателската му дейност започва като асистент и главен асистент в НВУ „Васил Левски Велико Търново след което става доцент във Военна академия София.

Той е Доцент в професионално направление 9.1.  „Национална сигурност“, преподава по дисциплината „Информационна сигурност“ и в два курса за следдипломна квалификация „Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализатори на информацията в социалните мрежи“.

Автор на монографиите “Приложение на уеб технологии за защита на националната сигурност”, “SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини”,  „Фалшивите новини“ и редица учебници и публикации за дистанционно обучение и работа в онлайн среда.  Издател и редактор на уеб сайта Postvai.COM в който може да се научи повече за него.