Организационен комитет

Председател на конференцията:

проф. Татяна Янчева, ДН

Съпредседател на конференцията:

проф. Небойша Чокорило, доктор

Челенове:

проф. Красимир Петков, ДН

гл.ас. Милена Кулева, доктор

Мирослава Коляндова, доктор

Ирина Радевска

Александър Петров

Станислав Христов

Светла Костова

Дарина Проданова – PR