Седма международна научна конференция "Спорт и сигурност"

6 Октомври 2023 г., НСА "Васил Левски", София

Няколко думи за събитието:

На 6 октомври 2023 година Национална спортна академия „Васил Левски“ ще бъде домакин на седмото издание на научната конференция „Спорт и сигурност“. Целта на конференцията е да подпомогне професионалните дискусии по актуалните политики на националните и международните организации, отговорни за превенцията и защитата на сигурността в спорта и физическото възпитание. В конференцията ще бъдат представени научните постижения и практически опит на участниците, представляващи различни области на науката и практиката. Съвременните реалности ни изправят пред нови проблеми и предизвикателства, които изискват разширяване на обхвата на темите, свързани със сигурността в спорта и чрез спорта. Сред традиционните теми, представяни на конференцията са социалнопсихологически, педагогически, организационни и образователни аспекти на сигурността в спорта, мерки осигуряващи обществен ред и сигурност в спорта, ефективно справяне и противодействие на възможни заплахи по време на спортни събития, възможности на спорта за превенция и противодействие на агресията и насилието сред младите хора, хулиганството и расизма в спорта, антидопингови мерки, техники за справяне и лична сигурност, киберсигурност и др.

Важни дати:

15 юни 2023 година  – Краен срок за регистрация за участие с резюме
30 август 2023 година – Краен срок за представяне на пълни текстове

*Сборникът с пълните текстове ще бъде отпечатан и предоставен на всички регистрирани участници, които са заплатили регистрационна такса.

12 септември 2023 годинаКраен срок за плащане на такса участие с доклад

Важно! Всички желаещи да участват в конференцията без публикуване и представяне на научен доклад, могат да направят регистрация, като посочат в регистрационната форма, че ще вземат участие в конференцията без научна публикация до 1 септември 2023 г.